Loading...
Strona Główna2018-09-12T23:44:04+00:00

Czym jest opieka farmaceutyczna?

Opieka Farmaceutyczna to idea postępowania i postawy farmaceuty wobec pacjentów i ich farmakoterapii. Dąży do pełnego wykorzystania potencjału jaki daje wielokierunkowe wykształcenie farmaceuty i wskazuje sposób, w jaki pacjenci powinni być informowani o tym jak i kiedy stosować leki. Określa też jak powinna wyglądać współpraca farmaceuty z lekarzem i innymi pracownikami opieki zdrowotnej.

Koncepcja ta dotyczy także odpowiedzialności za nadzór nad farmakoterapią oraz za doradzanie i ocenę efektów leczenia. Rozpoznając i rozwiązując problemy związane z niewłaściwą farmakoterapią (tzw. problemy lekowe) oraz zapobiegając im, farmaceuta eliminuje niepożądane skutki leczenia, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości procesu leczenia i obniżenia jego kosztów.

Jeśli pacjent dostaje nowy lek, może uzyskać informacje na jego temat, wraz z ulotką podsumowującą jego działanie, interakcje oraz działania niepożądane. W toku studiów farmaceutycznych prowadzony jest specjalny kurs dotyczący redagowania pisemnych informacji dla pacjenta. Dzięki temu otrzyma on w pełni zrozumiałe materiały na temat stosowanych przez siebie leków.

Pacjenci geriatryczni, stosując politerapię oraz ulegając reklamom telewizyjnym, są bardzo narażeni na negatywne efekty interakcji pomiędzy preparatami oraz ich działania niepożądane. Farmaceuta – będąc łącznikiem między pacjentem a lekarzem, dzięki znajomości historii zakupowej pacjenta, jest w idealnej pozycji by temu zapobiec.

Korzyści

Opieka farmaceutyczna jest korzystna dla każdego uczestnika rynku zdrowia. Dzięki niej bezpieczniejszy jest pacjent, pewniejszy lekarz a apteka wykorzystuje potencjał personelu fachowego.

Najczęściej zadawane pytania

Konsultacja farmaceutyczna nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim, stanowi jedynie jej uzupełnienie. W jej trakcie nie dochodzi do diagnozy czy rozpoczęcia leczenia. Po każdej konsultacji Pacjent dostaje jej wynik w wersji papierowej z ewentualnymi komentarzami do wiadomości lekarza. Podobnie w przypadku usług takich jak Przegląd lekowy – nawet w momencie wykrycia interakcji, leczenie nie jest przerywane – informacja o takiej sytuacji jest przekazywana do lekarza prowadzącego i do niego należy ostateczna decyzja terapeutyczna.

W obliczu coraz większej ilości obowiązków lekarza, w gabinecie jest coraz mniej czasu na rozmowę z pacjentem. Farmaceuci jako eksperci w dziedzinie leków są w stanie wypełnić powstającą z tego powodu lukę. Dzięki wykorzystaniu swojej wiedzy oraz dostępnych narzędzi analizują zażywane przez Pacjenta leki pod kątem interakcji i działań niepożądanych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż Pacjent, bez wiedzy lekarza prowadzącego korzysta z usług innych lekarzy oraz kupuje leki i inne preparaty dostępne bez recepty.

Biorąc na siebie takie obowiązki jak edukacja zdrowotna pacjenta, tłumaczenie zasad stosowania leków i monitoring interakcji farmaceuta realizuje swoją misję zawodową, a lekarz ma więcej czasu na diagnostykę

Gotowy na zmianę?

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak opieka farmaceutyczna może ułatwić Ci codzienną pracę, daj nam znać!

Kontakt